Verlof aanvragen

Van je 5e tot je 18e heb je in Nederland leerplicht. Eigenlijk is leerrecht een beter woord, want onderwijs is heel belangrijk voor je toekomst. Op school leer je jezelf ontwikkelen en daardoor maak je meer kans dat je toekomstdromen uitkomen. 
U bent als ouder/verzorger verantwoordelijk dat uw kind naar school gaat, zolang uw kind leerplichtig is. Dit betekent dat u uw kind op tijd moet inschrijven op een school en ervoor moet zorgen dat uw kind op tijd op school is en het lesprogramma volledig volgt. 
Het betekent ook dat uw kind niet zonder geldige reden mag wegblijven van school.

In enkele gevallen is extra verlof toegestaan. Wanneer dat is, is te lezen in deze folder.
Meer informatie is ook te vinden op de website van Leerplicht ZHZ, te vinden via https://www.lvszhz.nl/ouders.
Voorwaarde bij een aanvraag is dat ouders zich inspannen om het verlof zo kort mogelijk te houden.  

Een aanvraag moet, indien mogelijk,  ten minste 4 weken van tevoren schriftelijk bij de school worden ingediend. Een verzoek moet altijd kunnen worden aangetoond. De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan de geldende regels. Daarbij kan de leerplichtambtenaar geraadpleegd worden. 
Als het om meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat op grond van gewichtige omstandigheden, wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim is verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar. Wanneer de ouders het kind zonder toestemming thuishouden, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Hier kunt u het verlofformulier downloaden. Een papieren versie is natuurlijk ook op school te verkrijgen.