Obs Anne Frank

De STERKe basisschool

Samen

Trots

Eerlijk

Respect

Kwaliteit

Hartelijk welkom op de site van de

Anne Frankschool

Wij scheppen een veilig en vreedzaam klimaat, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Als gezonde school vinden wij het enorm belangrijk dat er op een gezonde manier met elkaar wordt omgegaan.

Voorop in ons onderwijs staan de basisvaardigheden die een kind op school hoort te leren. Alle leerkrachten werken vanuit dezelfde aanpak, en daardoor is het voor de kinderen overzichtelijk en duidelijk. 

Door veel aandacht te geven aan cultuureducatie (muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid) en daarin nauw samen te werken met vakdocenten, krijgen de kinderen nét dat extraatje mee: talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. 

Onze kernwaarden zijn de leidraad voor alles wat we doen. Samen, Trots, Eerlijk, Respect en Kwaliteit. Op de Anne Frankschool leer je STERK te zijn. 

We werken hier graag samen

zijn trots op wie je bent

Zijn eerlijk en respectvol

kwaliteit 100%

Zo staan we samen sterk en is het veilig, fijn en goed

Zo ga je op de Anne Frank je toekomst tegemoet! 

Wij nodigen u/jullie van harte uit om zelf de sfeer te proeven binnen de school. Bel ons dus gerust voor een afspraak: 0183-624253.

 

Sanne Hooimeijer

Directeur

Onze school