Onze ouders

We doen het samen!

Op de Anne Frankschool zijn ouder actief betrokken. Want met ouders als experts, onze leerkrachten als vakmensen en jouw kind als unieke, eigen 'zelf' vormen we een vertrouwde driehoek. Een driehoek waarbinnen ieder kind veilig kan (op)groeien. 

Zo informeren we je regelmatig over de ontwikkeling van je kind en organiseren we 'Sterk van start' inloopmomenten in de klas. Ook ben je van harte welkom om te helpen bij activiteiten. 

"Wat fijn dat we als ouder de mogelijkheid hebben om bij de kinderen in de klas te mogen kijken en meedoen."

"Het contact met ouders is echt heel goed. Er is enorme interesse naar het hele gezin."

 

Oudercommissie (OC) 

Een groep van betrokken ouders helpt mee bij het bedenken en organiseren van verschillende activiteiten. Denk aan de schoolreis, de sportdagen en vieringen. Ook de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de oudercommissie beheert. De leuke extraatjes voor de kinderen, die komen van de oudercommissie!
 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijk orgaan.
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij vergaderen ongeveer 6x per jaar.