Cultuurrijke school

 

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Cultuuronderwijs draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Lessen in muziek, dans en drama en beeldende vorming zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor brede vorming. Cultuureducatie is daarom belangrijk in ons onderwijs. Door samen te werken met vakdocenten zorgen we ervoor dat ons aanbod van hoge kwaliteit is.