Hier gaan we voor!

Wat zie je terug op de Anne Frankschool? 

  • Aandacht voor alle kinderen

  • Doorgaande lijn van peuters naar kleuters

  • Continurooster

  • Engels vanaf groep 1

  • Ouders actief betrokken

  • Veilig klimaat

  • Cultuuronderwijs

  • Gezonde school

Aandacht voor alle kinderen

Ons uitgangspunt is: iedereen kent elkaar. Alle leerkrachten kennen de kinderen bij naam, en de kinderen kennen alle medewerkers. Samen zijn wij de school, we zorgen voor elkaar en kijken naar elkaar om. Iedere leerkracht geeft sterke en leerzame lessen aan alle kinderen in de groep. Kinderen die meer aankunnen dan de gewone lessen, krijgen een uitdaging in de vorm van extra werk. Dit kan zijn; een andere taal leren, extra moeilijk rekenwerk (wiskunde in de bovenbouw) en speciale projecten. Maar ook kinderen die meer moeite hebben met het leren, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben. Doordat wij sterke leerkrachten én onderwijsassistenten op school hebben, is er altijd voldoende aandacht voor ieder kind! 

Van peuter naar kleuter

In ons gebouw is peuterspeelzaal Bommes van de Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) gevestigd. We werken veel samen en kennen dus de peuters al. Dit maakt de stap naar de Anne Frankschool heel gemakkelijk. Maar ook peuters die nog niet bij ons in het gebouw zijn geweest, voelen zich hier snel thuis.

Continurooster

We werken met een continurooster, dus lunchen we op school. Voor kinderen is het fijn om een aaneengesloten dag te hebben, waar ze ook met elkaar eten. Dit versterkt het groepsgevoel. Iedere schooldag is in alle groepen van 8.30-14.00u. Zo blijft er na schooltijd ook nog genoeg tijd over om te spelen. 

8 jaar lang Engels

Jonge kinderen leren makkelijker een nieuwe taal. Daarom beginnen wij al in groep 1 met lesjes Engels. Spelenderwijs leren de kinderen de beginselen van de taal. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen les van een vakdocent van de middelbare school. Dit is een goede voorbereiding op de vervolgstap het Voortgezet Onderwijs.

“Mijn leerlingen hebben veel plezier in de methode en er is geen angst om een vreemde taal te spreken. Ze leren supersnel!”

Ouders actief betrokken

Veel ouders helpen in de school bij allerlei activiteiten. Bij de kleutergroepen is er 2x per week een 'sterk van start' moment: de ouders mogen dan met hun kind in de klas samen spelen. Vanaf groep 3 is er een aantal keer per jaar een 'sterk van start' week: in die week is er iedere ochtend de gelegenheid om een les van je kind bij te wonen en zelf te ervaren hoe het is in de klas.Daarnaast betrekken we ouders zoveel mogelijk bij het leren van hun kind, zodat zij ook weten wat en hoe er op school geleerd wordt. Er zijn meerdere keren per jaar gesprekken en natuurlijk staat de deur altijd open. 

Veilig klimaat

Wie bij ons door de gangen loopt, in de klassen kijkt of op het schoolplein is, zal het merken: er heerst rust en een prettige sfeer in de school. Er zijn duidelijke regels en afpraken waar iedereen zich aan houdt. Als er conflicten zijn, worden deze constructief uitgepraat en opgelost. We helpen kinderen dat zelf te doen. De werkwijze van 'De Vreedzame School' helpt ons hierbij. Door de rust en de veiligheid voelen kinderen zich fijn, en kunnen ze hun aandacht richten op het leren en groeien.  

Cultuuronderwijs 

Lekker zingen, een toneelstuk spelen, knutselen of tekenen, zingen en een muziekinstrument bespelen: dat wil toch iedereen? Op de Anne Frankschool kun je er zeker van zijn dat de kinderen hier meer dan voldoende tijd en aandacht aan besteden. Immers: the earth without art is just 'eh'.   

Gezonde school

Als trotse drager van het keurmerk 'Gezonde school' vinden we gezondheid en bewegen een belangrijk onderwerp. We stimuleren het drinken van water en het eten van fruit. Drie keer per week krijgen de kinderen vanuit het EU schoolfruit-programma groente en fruit aangeboden. De ouderwetse traktatie voor het jarige kind hebben we afgeschaft. In de praktijk merkten we dat er teveel zoetigheid de school binnen kwam, en dat de traktaties steeds gekker en groter werden. 'WIe jarig is, viert feest' is ons uitgangspunt. En het is pas een feestje als iedereen mee kan doen. Iedere jarige staat natuurlijk de hele dag in het zonnetje, en trakteert de klasgenootjes op een extra leuke activiteit naar keuze. Zo kan iedereen meedoen en blijven we gezond!