Hier staan we voor!

Missie

De Anne Frankschool is al decennia lang een openbare basisschool in de Haarwijk in Gorinchem.We geven goed onderwijs aan alle kinderen in en uit de Haarwijk (en daarbuiten). Ieder kind heeft recht op thuisnabij onderwijs, op een plekje op een school dicht bij je woonplek. 

Wij vinden het belangrijk op de Anne Frank dat kinderen groot en sterk worden. Dat groot worden gaat vanzelf, maar om op een positieve manier STERK te worden is meer nodig!

De kernwaarden samen, trots, eerlijk, respect en kwaliteit centraal bij alles wat we doen. Onze missie is dat kinderen STERK de basisschool verlaten: STERK genoeg in hun cognitieve ontwikkeling om een goede start te maken in het voortgezet onderwijs, STERK in het kennen van jezelf en STERK in relatie tot de andere mensen om je heen.

Visie

Wij scheppen een veilig en vreedzaam klimaat, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Onze focus ligt op het geven van goed onderwijs, waarbij we weten dat de kwaliteit van de leerkracht voor een groot deel van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs. Als kinderen na 8 jaar onze basisschool verlaten, hebben ze een sterke basis in taal, lezen en rekenen. Alle leerkrachten werken vanuit dezelfde aanpak, en daardoor is het voor de kinderen overzichtelijk en duidelijk. Ieder kind krijgt het onderwijs dat het verdient, waarbij aandacht een sleutelwoord is.

Door veel aandacht te geven aan cultuureducatie (muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid) en daarin nauw samen te werken met vakdocenten, krijgen de kinderen nét dat extraatje mee: talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.Ouders brengen hun kind(eren) met vertrouwen naar school en ervaren dat samenwerking een belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van ieder kind. De omgeving en partners waarmee wordt samengewerkt weten waar de Anne Frankschool voor staat en kunnen vanuit een gedeelde visie aansluiten bij de gezamenlijke maatschappelijke opdracht: zorgen voor de groei en ontwikkeling van kinderen.

Daarom is ons motto: ‘Wat je aandacht geeft, groeit'.

 Vandaar de boom in ons logo, als symbool voor groeien en ontwikkelen.