Schooltijden

Wij werken op school aan de hand van een continurooster. Dit houdt voor de kinderen in dat ze op school hun lunch opeten. Hierdoor creeëren we als school meer effectieve leertijd voor de kinderen. Het rooster ziet er voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) iets anders uit dan voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). De dag begint voor alle groepen met een inloop van 8.20 uur tot 8.30 uur. Om 8.30 uur starten we met de lessen.

Vanwege de coronamaatregelen zijn tijdelijk de eindtijden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 14.00 uur (onderbouw vrijdag 12.00 uur)

Onderbouw

Maandag8.30 uur - 14.45 uur
Dinsdag8.30 uur - 14.45 uur
Woensdag8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag8.30 uur - 14.45 uur
Vrijdag8.30 uur - 12.00 uur

 

Bovenbouw

Maandag8.30 uur - 14.45 uur
Dinsdag8.30 uur - 14.45 uur
Woensdag8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag8.30 uur - 14.45 uur
Vrijdag8.30 uur - 14.45 uur