Onze manier

Wat je aandacht geeft, groeit. En zo is het ook voor kinderen. Een goede relatie tussen leerkract, leerling, en de ouders is onmisbaar voor een goede ontwikkeling. 
Daarom heeft bij ons iedere leerkracht 2 jaar dezelfde klas: in groep 1 en 2 heb je als kind dezelfde juf. In groep 3 en 4 ook, en dat gaat zo door tot aan het einde van het jaar.

Fijn voor het kind, want je kent de juf al dus weet hoe het gaat in de klas.

Fijn voor de leerkracht, hij of zij kent je kind goed en weet precies wat je kind nodig heeft.

Fijn voor de ouders, je kent de leerkracht en hebt korte lijntjes.