Bij ons op school

  • Aansluiting peuters naar kleuters

  • Spelend leren bij kleuters

  • Engels vanaf groep 1

  • Leren in beweging

  • Continurooster

  • Ouders actief betrokken

  • Aandacht voor alle kinderen, extra uitdaging voor (meer)begaafde kinderen

Van peuter naar kleuter

In ons gebouw is peuterspeelzaal Bommes van de Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) gevestigd. We werken veel samen en kennen dus de peuters al. Dit maakt de stap naar de Anne Frankschool heel gemakkelijk. Maar ook peuters die nog niet bij ons in het gebouw zijn geweest, voelen zich hier snel thuis.

Spelend leren bij kleuters

Jonge kinderen leren door te spelen. In de kleutergroepen is dit dagelijks zichtbaar. De ouders kunnen twee ochtenden per week van 8.20 uur tot 8.45 uur met hun kind mee spelen (en leren) in de klas. Ouders begeleiden, samen met de leerkracht, het spel van hun kind.

“Door te zien hoe mijn zoon op school speelt, begrijp ik beter hoe hij leert.”

8 jaar lang Engels

Jonge kinderen leren makkelijker een nieuwe taal. Daarom beginnen wij al in groep 1 met lesjes Engels. Dit is een goede voorbereiding op de vervolgstap het Voortgezet Onderwijs.

“Mijn leerlingen hebben veel plezier in de methode en er is geen angst om een vreemde taal te spreken. Ze leren supersnel!”

Leren in beweging

Stil zitten aan een tafel is soms nodig, maar soms leren kinderen beter door te doen. Soms heb je tussen de lessen door even beweging nodig om je te kunnen concentreren. Op de Anne Frankschool laten we bewegen en leren elkaar aanvullen.

Continurooster

We werken met een continurooster, dus lunchen we op school. Voor kinderen is het fijn om een aaneengesloten dag te hebben, waar ze ook met elkaar eten. Dit versterkt het groepsgevoel.

“Het continurooster scheelt veel reistijd en Robin vindt het leuk om tussen de middag met zijn vriendjes op het schoolplein te spelen.”

Ouders actief betrokken

Veel ouders helpen in de school bij allerlei activiteiten. Daarnaast betrekken we ouders zoveel mogelijk bij het leren van hun kind, zodat zij ook weten wat en hoe er op school geleerd wordt.

Aandacht voor verschillende niveaus

Kinderen die meer aankunnen dan de gewone lessen, krijgen een uitdaging in de vorm van extra werk. Dit kan zijn; een andere taal leren, extra moeilijk rekenwerk (wiskunde in de bovenbouw) en speciale projecten.

Maar ook kinderen die meer moeite hebben met het leren, krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.